Wnioski

Dla Wierzyciela

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego
Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Skarga na czynności komornika
Wniosek o doręczenie korespondencji
Wniosek o spis inwentarza po zmarłym

Dla Dłużnika

Dyspozycja realizacji zajęcia egzekucyjnego
Wniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w ratach
Oświadczenie pracownika - wynagrodzenie
Wykaz majątku

Druk przelewu / wpłaty

Kod QR do przelewu

Zeskanuj kod swoją aplikacją bankową